Innmelding

Alle utøvere i en av våre undergrupper må være medlem av Mysen IF for å delta på aktiviteter og konkurranser. Medlemskapet sørger for alle de rettigheter og forsikringer som kreves for å være en del av norsk idrett. Vi ønsker også veldig gjerne at foreldre og foresatte er medlemmer i klubben.

«Mine beste venner har jeg fått gjennom idretten». Har du hørt det før? Det sosiale fellesskapet du blir en del av gjennom din deltakelse i idretten, er unikt. Alle kan ikke vinne en konkurranse, men du som deltar vinner fellesskap og vennskap som ofte varer livet ut.

Din uvurderlige innsats bidrar til å skape gode og trygge lokalsamfunn hvor barn og unge får utfolde seg med det som gir dem mestring, utvikling og idrettsglede. Ved å delta og engasjere deg blir du en som virkelig teller.

Gjennom idrettsfellesskapet får du en fantastisk mulighet til å utvikle deg som menneske, enten du brenner for styrearbeid eller ønsker å delta som trener, dommer, kioskvakt, tidtaker eller utøver.

Grip muligheten, bli med i idrettsfelleskapet og få ny kompetanse som du vil få glede av resten av livet, både innenfor og utenfor idretten.

Klikk her for å melde deg eller barnet ditt inn i Mysen Idrettsforening.